POSTUP PRI ÚMRTI za nejasných okolností - Pohrebné služby Quo Vadis Kežmarok

Volajte NONSTOP
Volajte NONSTOP
Prejsť na obsah
Postupujte takto
AK ÚMRTIE NASTALO
ZA NEJASNÝCH OKOLNOSTÍ

Pripravte si občiansky preukaz zosnulého.
Váš občiansky preukaz, ako obstarávateľa pohrebu
oblečenie pre zosnulého
Ak nemôžete nájsť doklady nerobte si starosti,
spolu to neskôr vyriešime.
Nasleduje
TENTO POSTUP
1. Kontaktujte lekársku pohotovosť a políciu (tel. číslo 112, prípadne 155 alebo 158) a oznámte úmrtie. Tieto orgány určia ďalší postup na základe vyhodnotenia situácie. Obhliadajúci lekár alebo policajt po vyhodnotení situácie kontaktujú zmluvnú pohrebnú službu, v tomto prípade pohrebnú službu QUO VADIS Kežmarok, ktorá vykoná prevoz zosnulého na Súdnolekárske a patologicko-anatomické pracovisko v Poprade na ich náklady. Následne pozostalí kontaktujú pohrebnú službu ohľadom dohodnutia prevozu zosnulého zo Súdnolekárského a patologicko-anatomického pracoviska v Poprade do chladiaceho zariadenie a vybavenia pohrebných náležitosti.
2. Kedykoľvek nás kontaktujte na t. č.: 0905 231 487 alebo 0917 358 516 (NONSTOP Služba)

3. Zosnulý/á/ bude prevezený do nášho súkromného chladiaceho zariadenia, kde bude dôstojne uložený do doby pohrebu.

4. Po dohode s Vami sa stretneme u nás v kancelárii (Toporcerová 347/3 Kežmarok), kde spolu doriešime termín, všetky náležitosti a detaily poslednej rozlúčky
Pošlite nám
SPRÁVU

Kedykoľvek nás kontaktujte na t. č.: 0905 231 487 alebo 0917 358 516 (NONSTOP Služba)
Návrat na obsah