POSTUP PRI ÚMRTI doma - Pohrebné služby Quo Vadis Kežmarok

Volajte NONSTOP
Volajte NONSTOP
Prejsť na obsah
Postupujte takto
AK ÚMRTIE NASTALO DOMA

Pripravte si občiansky preukaz zosnulého.
Váš občiansky preukaz, ako obstarávateľa pohrebu
oblečenie pre zosnulého
Ak nemôžete nájsť doklady nerobte si starosti,
spolu to neskôr vyriešime.
Nasleduje
TENTO POSTUP
1. Kontaktujte lekársku pohotovosť na telefónnom čísle 112 a oznámte úmrtie. Lekár vykoná obhliadku mŕtveho tela, zároveň vyplní Listy o prehliadke mŕtveho a štatistické hlásenie o úmrtí. V týchto listoch vyplní okrem iného aj informáciu o ďalšom navrhovanom postupe. Lekár navrhne pitvu alebo pochovanie v zákonnej lehote.
Ak je obhliadajúcim lekárom nariadená pitva, vtedy je lekár povinný telefonicky vyzvať zmluvnú pohrebnú službu s Úradom pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, v tomto prípade pohrebnú službu QUO VADIS Kežmarok, ktorá vykoná prevoz zosnulého na Súdnolekárske a patologicko - anatomické pracovisko v Poprade. Vtedy je prevoz a všetky úkony spojené s prevozom hradené UDZS. Vy neplatíte nič.
2. Kedykoľvek nás kontaktujte na t. č.: 0905 231 487 alebo 0917 358 516 (NONSTOP Služba)

3. Zosnulý/á/ bude prevezený do nášho súkromného chladiaceho zariadenia, kde bude dôstojne uložený do doby pohrebu.

4. Po dohode s Vami sa stretneme u nás v kancelárii (Toporcerová 347/3 Kežmarok), kde spolu doriešime termín, všetky náležitosti a detaily poslednej rozlúčky
Pošlite nám
SPRÁVU

Kedykoľvek nás kontaktujte na t. č.: 0905 231 487 alebo 0917 358 516 (NONSTOP Služba)
Návrat na obsah